Pozor na ponuky oddlžovacích agentúr

Na svojích stránkach Home Credit jednoznačne odporúča, aby klient neprenechával riešenie svojich záväzkov inému subjektu a svoje dlhy riešil priamo s veriteľom.

Mnoho ľudí a domácností sa v súčasnej doba vyrovnáva s celkom novou ekonomickou situáciou súvisiacou najmä s celosvetovou finančnou krízou. V jej dôsledku sa podstatne zvyšuje riziko straty zamestnania alebo čiastočného zníženia príjmov. Výdavky, ktoré si domácnosti mohli dovoliť pred nástupom ekonomickej recesie, musia teraz prehodnotiť a prípadne ich obmedziť.

Aj z týchto dôvodov sa môžu dostať do finančnej tiesne, keď v zníženom mesačnom rozpočte nebudú schopní nájsť peniaze na pravidelné splátky napr. spotrebiteľského úveru. V tejto situácii je treba zachovať chladnú hlavu a k riešeniu problému pristupovať s rozumom:

  • hlavná zásada je: komunikovať, hovoriť pravdu, nevyhýbať sa, neodkladať riešenie
  • odporúčame kontaktovať klientsku linku a vysvetliť svoju situáciu
  • klient by si rozhodne nemal brať ďalší spotrebiteľský úver či pôžičku len preto, aby splatil pôvodný záväzok. S veľkou pravdepodobnosťou by sa dostal do ešte väčších ťažkostí.

Pozor na oddlžovacie agentúry

Na trhu pôsobia aj spoločnosti a oddlžovacie agentúry, ktoré ľuďom ponúkajú poradenstvo a pomoc pri splácaní ich záväzkov a v niektorých prípadoch i možnosť ich prevzatia. Klient s agentúrou uzavrie príslušnú zmluvu (najmä mandátnu), podpíše plnú moc a agentúra potom jedná v klientovom mene s veriteľom.
Vo väčšine prípadov však toto poskytnutie právomocí automaticky neznamená, že veriteľ ponuku agentúry príjme alebo sa s agentúrou dohodne na iných podmienkach ako na tých, na ktorých by sa dohodol priamo s klientom. Klient má teda i naďalej povinnosť splácať svoje záväzky spoločnosti, s ktorou zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzavrel. Je potrebné si tiež uvedomiť, že tieto agentúry si za svoje služby účtujú odmeny a ďalšie poplatky (za komunikáciu s veriteľom, úroky z omeškania, značné poplatky z každej splátky a ďalšie administratívne náhrady), pričom žiadna z týchto odmien nemusí byť viazaná na dosiahnutie dohody s veriteľom.

   

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/j/a/u2795/public_html/_sub/uvery/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Comment