Bankové úvery

Bankové pôžičky

Momentálny trh ponúka široké spektrum bankových úverov, ponuky pre klientov sú v mnohých prípadoch nejasné , tak si pozrite základné podmienky spotrebných úverov, pôžičiek podľa jednotlivých bánk.

M Bank od 350 – 24.000 € od 12 do 84 mes
Poštová banka od 100 – 30.000 € od 12 do 72 mes
Pôžička ZUNO od 2000 – 20.000 € od 6 do 72 mes
Sberbank od 1000 – 25.000 € od 12 do 120 mes
Pôžička VÚB od 1000 – 5.000 € od 13 do 108 mes

 

Bankové úvery

Bankové úvery sa dajú využi prakticky na akýkoľvek spotrebný tovar, napríklad nákup vybavenie domácnosti, elektroniky, a v niektoré banky poskytujú úver aj na nákup automobilu alebo nehnuteľnosti.

Úver – na čo sa sústrediť

Každý poskytovateľ úveru sa snaží presvedčí, že práve ich produkt je ten najvýhodnejší a najlepší. Nie vždy je tomu tak – o ich úvere Vám vždy povedia iba čiastočné informácie, v ktorých sa dozviete len pozitívne stránky. O informáciách, ktoré sú v neprospech spotrebiteľa, nenápadne mlčia.

Bankové spotrebné úvery a predaj na splátky nie je to isté.

Ak chcete bankový úver, musíte dokázať schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Taktiež sa stretnete aj stým, že musíte predložiť rôzne záruky banke ako napr. záložné právo na nehnuteľnosť, vinkuláciu vkladov, životné poistenie, prípadne založenie cenných papierov.
Väčšina bánk pri úveroch požadujú mať vedený účet v ich banke.

Asi hlavnou výhodou bankového spotrebného úveru oproti nebankovým úrokom a nákupu na splátky je nižšia úroková sadzba

Čo robiť, ak neviete splácať úver?

Ako náhle Vám vzniknú problémy so splácaním úveru skontaktujte sa s bankou a snažte sa vzniknutú situáciu riešiť vzájomnou dohodou. Existuje viac možností ako sa s bankou môžete dohodnúť

  • predĺženie lehoty splatnosti úveru
  • dočasné zníženie mesačnej splátky úveru
  • možnosťzabezpečiťúver záložným právom k nehnuteľnosti
  • doplniť ďalšieho spoludlžníka pri splácaní

Poistenie úveru

Odporúča sa pri vybavovaní úveru požiadať o poistenie k úveru, ktorým máte zabezpečené, že pri vzniku poistnej udalosti (strata zamestnania, dočasná pracovná neschopnosť, trvalé následky úrazu, smrť dôsledkom úrazu, smrť) bude tento úver za Vás platiť poisťovňa alebo zaplatí celý úver.