Hypotéky

Ako nájsť najlepšiu hypotéku bez starostí.

Nájdite si tu najlepšiu hypotéku na trhu, ktorá bude vyhovovať presne vašim požiadavkám a možnostiam. Už nemusíte sami vyberať z desiatok ponúk tú pravú hypotéku – hypotekárny makléri vám nájdu hypotéku s najnižšou sadzbou na trhu.

V ponuke sú všetky hypotekárne banky na Slovensku.
zaškrtnite potrebné políčko

 • na kúpu bytu/domu
 • na splatenie hypotéky
 • na čokoľvek
 • pre mladých


Všeobecne o hypotekárnom úvere

Hypotekárny úver je úver určený na investície do nehnuteľnosti (kúpa nehnuteľnosti, rekonštrukcia, modernizácia výstavba, údržba a podobne), zabezpečený záložným právom.
Hypotekárny úver môže mať variabilnú, alebo pevnú úrokovú sadzbu.

Každý hypotekárny úver musí byť zabezpečený záložným právom na vhodnú tuzemskú nehnuteľnosť. Schopnosť splácať hypotekárny úver preukazuje žiadateľ dokladovaním výšky príjmu a výdavkov. Banka môže na základe hodnotenia bonity klienta požadovať aj dodatočné zabezpečenie.

Druhy hypotekárnych úverov

 • klasický
 • stavebný hypotekárny úver
 • kombinovaný so spotrebným úverom
 • americká hypotéka

Potrebné doklady na získanie hypotekárneho úveru

Na získanie hypotekárneho úveru, banky od klienta väčšinou požadujú nasledovné doklady:

Základné doklady

 • doloženie výšky prímov (daňové priznanie, potvrdenie prímu od zamestnávateľa) žiadateľov, prípadne spoludlžníkov alebo ručiteľov
 • kúpa nehnuteľnosti:
 • kúpna zmluva (zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
 • výpis z katastra nehnuteľností (či nehnuteľnosť existuje, kto ju vlastní a že na ňu nie je záložné právo, alebo iné bremeno)
 • výstavba, rekonštrukcia, opravy a pod
 • stavebné povolenie
 • projektovú dokumentáciu
 • rozpočet stavby
 • výpis z katastra nehnuteľností

Rôzne iné doklady

 • ocenenie zastavanej nehnuteľnosti + vinkuláciu poistného tejto nehnuteľnosti v prospech banky
 • v niektorých prípadoch tiež vinkuláciu životného, alebo úverového poistenia v prospech banky
 • (výpočet nie je úplný, môže sa prípad od prípadu líšiť)

Rôzne iné skutočnosti

 • Nehnuteľnosť musí byť v zálohe celá, banky neakceptujú napr. polovicu domu. Na nehnuteľnosť tiež nesmie byť uvalené žiadne vecné bremeno brániace jej užívaniu.
 • Zákonom je stanovené, že banka môže poskytnúť úver maximálne do výšky 70% obvyklej ceny nehnuteľnosti, tzn., že úver musí byť zaistený nehnuteľnosťou min. na 143%.
 • Okrem toho musí ma klient vlastné zdroje, ktoré predstavujú 10 percent z nákladov na stavbu či ceny nehnuteľnosti.