Spotrebiteľské úvery, pôžičky na internete

uvery_uvod

V súčasnosti ľudia už berú rôzne úvery, pôžičky ako samozrejmosť, požičiavajú si na všeličo.(byty, automobily, tovar, dovolenky…) Niektorí majú dôveru k bankám, iní radšej využijú predaj na splátky. Možností je viac.
Záujemci o rôzne formy úverov, si už zvykli vyhľadávajú a bankové a nebankové spoločnosti poskytujúce úvery/pôžičky aj na internete. A finančné spoločnosti to vedia a preto sa predbiehajú s najrôznejšími finančnými produktmi a ponukami.

Ako si správne vybrať?

Viete aké sú pravidlá pri požičiavaní peňazí od bankových i nebankových subjektov?
Ako si najlepšie vybrať zo širokej ponuky výhodný a najvhodnejší

Určite je množstvo kritérií. Asi najdôležitejšie je to posudzovať podľa individuálnych potrieb žiadateľa. Ponuky spoločností sa líšia rôznymi podmienkami na získanie úveru, poplatkami, úročením, spôsob ručenia, spôsob splácania úveru, flexibilitou a iné. Niektoré majú na stránkach uvedenú linku, na ktorej máte možnosť získať základné informácie o úvere.

Zaujímajte sa o podmienky predčasného splatenia úveru.

Spotrebiteľ môže splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti a to bez súhlasu banky alebo splátkovej spoločnosti. V takom prípade má právo na zníženie celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom v rozsahu, aký bol dohodnutý v zmluve.
V nijakom prípade nie je spotrebiteľ povinný platiť úrok za obdobie po predčasnom splatení úveru!

Na čo si dať pozor.

Pred uzavretím zmluvy
o spotrebiteľskom úvere musí byť spotrebiteľ písomne oboznámený so zmluvnými podmienkami. Na požiadanie musí veriteľ poskytnúť spotrebiteľovi ďalšie doplňujúce informácie.

Počas trvania zmluvy
o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný písomne a bezodkladne informovať spotrebiteľa o zmene ročnej úrokovej sadzby a poplatkov.

Účelom týchto stránok je to, aby ste nemuseli na internete vyhľadávať jednotlivé bankové spoločnosti. Pre Vaše uľahčenie vyhľadávania sú tu uvedené vybrané www stránky a ich bankové produkty, na ktorých môžete nájsť Vami hľadané informácie. Taktiež zámerom stránok je prinášať aj rôzne zaujímavé informácie a tipy z uvedenej oblasti