Kódy bánk

Na prevod peňazí, okrem čísla účtu treba v prevodnom príkaze zadať aj kód banky aktuálny zoznam týchto bankových kódov vydáva NBS, zasiela ich pravidelne všetkým bankám a tie sú povinné zoznam kódov bánk aj sprístupniť. Tento kód je neoddeliteľnou súčasťou čísla bankového účtu a nemožno bez neho vykonať príkazy na úhradu.

Banky na Slovensku a ich bankové kódy

Určite sa Vám už stalo, že ste z nejakého dôvodu potrebovali zistiť číselný kód určitej banky. Alebo viete kód banky, ale neviete ktorej  patrí? Nie je nič jednoduchšie, než si jej meno pohodlne zistiť v našom krátkom zozname.

Na stránkach sú uvedené tieto dôležité bankové kódy jednotlivých bánk pôsobiacich na Slovensku.
Kód banky v SR nemusíte naopak hľadať, ak používate internetové bankovníctvo. Pred zadaním platobného príkazu si správnu kombináciu bankového kódu a banky jednoducho vyberiete z ponúkaného zoznamu.

ČÍSELNÉ KÓDY BÁNK

Prinášame vám ucelený prehľad tých najpoužívanejších kódov bánk, aby ste ich nemuseli hľadať po všetkých stránkach jednotlivých bánk.

 • 0200 – Všeobecná úverová banka, a.s.
 • 0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • 0720 – Národná banka Slovenska
 • 1100 – Tatra banka, a.s.
 • 1111 – UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 • 3000 – Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • 3100 – Sberbank Slovensko, a. s.
 • 4900 – ISTROBANKA, a.s.
 • 5200 – OTP Banka Slovensko, a.s.
 • 5600 – Prima banka Slovensko, a. s.
 • 5900 – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • 6500 – Poštová banka, a.s.
 • 7300 – ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
 • 7500 – Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
 • 7930 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • 8020 – CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
 • 8050 – COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • 8100 – KOMEREČNÍ BANKA Bratislava, a.s.
 • 8120 – Privatbanka, a.s.
 • 8130 – Citibank (Slovakia), a.s.
 • 8170 – ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • 8160 – EXIMBANKA SR
 • 8180 – Štátna pokladnica
 • 8191 – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s
 • 8300 – HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
 • 8400 – Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
 • 8320 – J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • 8330 – Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • 8350 – The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky
 • 8360 – mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • 8370 – Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • 8410 – ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
 • 8420 – BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

zdroj pre kódy bánk:NBS

 


 

SWIFT kód banky
Názov je odvodený od spoločnosti Society for Worlwide Interbank Financial Transaction, ( spoločnosť prideľuje členom SWIFT kód ktorý sa používa pri zahraničných platbách ) ktorej členom je väčšina bánk. Členom môže byt aj iná finančná inštitúcia, napr. poisťovňa alebo maklér.

IBAN
– International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.

SEPA
SEPA – Single Euro Payments Area predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Ide o projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb. Zjednodušene povedané ide o faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro.
V rámci SEPA budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet.